เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2562

Image may contain: 1 person, smiling, text
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2562

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 6ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤษภาคม 2562

📞📞 สนใจติดต่อด่วน 086-551 4150, 098-102 5930
083-334 4840, 064-292 0912

โพสท์ใน ปฏิทินปีการศึกษา 2561 | ใส่ความเห็น

การให้กู้ยืม กยศ ปีการศึกษา 2562

Image may contain: text
ประกาศ จาก ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 และ ปี 2, 3, 4 (ที่ยังไม่เคยกู้ยืม /รายเก่าย้ายสถานศึกษา) ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2562ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. สำหรับผู้ที่ไม่เคยกู้ หรือ ผู้กู้รายใหม่
** ผู้ขอกู้ยืม(รายใหม่)จะต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้าโดยยังไม่ต้องระบุสถานศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2562 ทาง www.studentloan.or.th หรือ ติดต่อที่ห้องกองทุน กยศ.และ กรอ.วิทยาลัยพิชญบัณฑิต โทร.0885574704
** ผู้กู้(รายเก่า) ย้ายสถานศึกษา สามารถใช้รหัสผ่านเดิมได้ (กรณีลืมรหัสผ่าน ให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และเลือก Reset รหัสผ่าน)

2. สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี
** ให้ผู้กู้ยืมติดต่อบันทึกแบบคำขอกู้ยืมที่ห้องกองทุน กยศ.และ กรอ.ตั้งแต่ 1 เม.ย. – 31 ก.ค. 2562

โพสท์ใน ปฏิทินปีการศึกษา 2561 | ใส่ความเห็น

พิธีประสาทปริญญาบัตรวิทยาลัยพิชญบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

Image may contain: 6 people, people smiling
Image may contain: 6 people, people smiling, people standing and suitอ่านต่อเพิ่มเติม

โพสท์ใน ปฏิทินปีการศึกษา 2561 | ใส่ความเห็น

ประวัติประธานพิธีประสาทปริญญาบัตร วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

Image may contain: 1 person, standing and text
Image may contain: 2 people, people standing and crowd

โพสท์ใน ปฏิทินปีการศึกษา 2561 | ใส่ความเห็น

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร

Image may contain: text

โพสท์ใน ปฏิทินปีการศึกษา 2561 | ใส่ความเห็น

วิทยาลัยพิชญบัณฑิตขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนครับ

Image may contain: one or more people and text

โพสท์ใน ปฏิทินปีการศึกษา 2561 | ใส่ความเห็น

เปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

Image may contain: text

โพสท์ใน ปฏิทินปีการศึกษา 2561 | ใส่ความเห็น

การรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

อ่านต่อเพิ่มเติม

โพสท์ใน ปฏิทินปีการศึกษา 2561 | ใส่ความเห็น

ประกาศ ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

📢📢📢ประกาศ📢📢📢
นักศึกษาชายที่เกิดในปี 2541 และไม่ได้เรียนวิชาทหาร (เกณฑ์ทหาร เมษายน 2562) สามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา ด่วนที่สุด !!
หลักฐานที่ต้องนำมายื่นเพื่อขอผ่อนผัน
1.สำเนาหมายเรียก(สด.35) 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาบัตรประชาชน 4.สำเนาหนังสือ(สด.9) 5.สำเนาสูติบัตร
***(เอกสารทั้งหมดอย่างละ1ชุด)***

ติดต่อที่อาจารย์สุวิชา พิมพากุล 080-0125864

Image may contain: text

โพสท์ใน ปฏิทินปีการศึกษา 2561 | ใส่ความเห็น

ประกาศแจ้งนักศึกษาที่เวลาเรียนไม่ครบ80%

📢📢ประกาศ📢📢
แจ้งนักศึกษาที่เวลาเรียนไม่ครบ80%(ไม่มีสิทธิ์สอบ)
ให้ติดต่อขอคำร้องแก้ไข80% ที่ห้องทะเบียน
ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
*** นักศึกสามารถตรวจสอบรายชื่อเวลาเรียนไม่ครบ 80% (ไม่มีสิทธิ์สอบ) ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯและ www.pcbu.ac.th/reg

Image may contain: 1 person, smiling, text

โพสท์ใน ปฏิทินปีการศึกษา 2561 | ใส่ความเห็น