เปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

Image may contain: text

โพสท์ใน ปฏิทินปีการศึกษา 2561 | ใส่ความเห็น

การรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

อ่านต่อเพิ่มเติม

โพสท์ใน ปฏิทินปีการศึกษา 2561 | ใส่ความเห็น

ประกาศ ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

📢📢📢ประกาศ📢📢📢
นักศึกษาชายที่เกิดในปี 2541 และไม่ได้เรียนวิชาทหาร (เกณฑ์ทหาร เมษายน 2562) สามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา ด่วนที่สุด !!
หลักฐานที่ต้องนำมายื่นเพื่อขอผ่อนผัน
1.สำเนาหมายเรียก(สด.35) 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาบัตรประชาชน 4.สำเนาหนังสือ(สด.9) 5.สำเนาสูติบัตร
***(เอกสารทั้งหมดอย่างละ1ชุด)***

ติดต่อที่อาจารย์สุวิชา พิมพากุล 080-0125864

Image may contain: text

โพสท์ใน ปฏิทินปีการศึกษา 2561 | ใส่ความเห็น

ประกาศแจ้งนักศึกษาที่เวลาเรียนไม่ครบ80%

📢📢ประกาศ📢📢
แจ้งนักศึกษาที่เวลาเรียนไม่ครบ80%(ไม่มีสิทธิ์สอบ)
ให้ติดต่อขอคำร้องแก้ไข80% ที่ห้องทะเบียน
ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
*** นักศึกสามารถตรวจสอบรายชื่อเวลาเรียนไม่ครบ 80% (ไม่มีสิทธิ์สอบ) ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯและ www.pcbu.ac.th/reg

Image may contain: 1 person, smiling, text

โพสท์ใน ปฏิทินปีการศึกษา 2561 | ใส่ความเห็น

กำหนดการซ้อมและพิธีประสาทปริญญาบัตร

Image may contain: 5 people, people smiling, hat and text

🎉🎉แบบตอบรับ เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560-2561👨‍🎓👩‍🎓
*** กรุณาตอบกลับ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ติดต่อสอบถาม : 088-5610783, 086-4514150
บัณฑิตสามารถลงทะเบียนตอบรับได้ที่📩
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjWO6KI4ZpWVNVlb-B-oR71PF8442hroLT0LbSKUSDwM7mQg/viewform?fbclid=IwAR080RN-rJmcvmu2guzDSykMjouYItfQJm6FPZ9OVyH6b9Bt6ZInd-Yeyi0

โพสท์ใน ปฏิทินปีการศึกษา 2561 | ใส่ความเห็น

กีฬาสีพิชญสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 10

Image may contain: text

No photo description available.

โพสท์ใน ปฏิทินปีการศึกษา 2561 | ใส่ความเห็น

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาเทอม 1/62 ป.ตรี /ป.โท
 หลักสูตรได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง
 ค่าเทอมถูก
 ค่าเทอมผ่อนชำระได้
 มีทั้งภาคปกติ และเสาร์-อาทิตย์

Image may contain: 1 person

โพสท์ใน ปฏิทินปีการศึกษา 2561 | ใส่ความเห็น

สัมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์สอน

สัมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การฝึกสอนในสถานศึกษา 1
ภาคเรียนที่ 1/2561 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561

Image may contain: Sorny Chutima, on stage
Image may contain: 36 people, including Tomm S. Pimpakun, Preaw Suwari Butkaew, Yupawadee Promsatien, เปรี้ยว ซี๊ด'ด, Kanyarat Hassaro, Sorny Chutima, Pacharaphon Homsombut, Pilunthana Junpinit, Amornwan Kaiyafai and 10 others, people smiling, people standing and indoor

โพสท์ใน ปฏิทินปีการศึกษา 2561 | ใส่ความเห็น

การฝึกอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู2018

trainingict
วันที่ 24 ก.ค. 2561 หัวข้อ ทักษะICT ที่จำเป็นสำหรับครู การสร้างสื่อเสมือนจริงด้วย larya การสร้าง presentation ด้วย prezi
24a
อ่านต่อเพิ่มเติม

โพสท์ใน ปฏิทินปีการศึกษา 2561 | ใส่ความเห็น

รับสมัครนักศึกษาเทอม 2

»ปริญญาตรี
สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
»ปริญญาโท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สนใจสมัครเรียนที่ http://nb.pcbu.ac.th/?page_id=1623

Image may contain: 1 person, standing and text

โพสท์ใน ปฏิทินปีการศึกษา 2561 | ใส่ความเห็น